Loading...

Accountant

Date: Sep 16, 2021

Location: Plovdiv, BG

Company: ERWO Holding AG

Do you know wool yarns?

Did you know that most wool garments produced worldwide have one of our products inside?

Our core business is to develop, produce and distribute yarns, coming from our own factories in

Germany, Italy, Poland, Romania, Bulgaria, China and soon Vietnam.
Our main markets are Europe, Asia, USA and NZ. Headquartered in Nuremberg, Germany,

we are a family owned company with 450 mio EUR sales and over 3.200 employees.

We all have a great passion for what we are doing.
We want to get to the point where anybody in this industry who manufactures wool garments comes to us first.

For our Finance & ControlIing
  in Plovdiv  we are looking for a

Accountant

 

Основни задължения и отговорности:

•    Оформя документите, свързани с финансовата дейност.
•    Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря.
•    Съставя извлечения , справки от аналитичните сметки и други балансови извлечения.
•    Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.
•    Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.
•    Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води.
•    Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи.


Необходими умения и компетенции: 

•    минимум 1 година опит на подобна длъжност
•    икономическо образование
•    добро ниво на владеене на английски език е предимство
•    много добра компютърна грамотност (MS Office, Internet, SAP), опит с програма САП е предимство 
•    познания в областта на данъчното законодателство и нормативни актове за  водене на счетоводство и контрол 
•    умения за приоритизиране на работните задачи и спазване на срокове
•    организираност и изпълнителност
•    умения за работа в екип

Ние предлагаме:

•    привлекателни условия на работа в ефективна, перспективна и иновативна компания
•    конкурентно заплащане и пакет от придобивки
 

 

Do you want to help us succeed?

Spin your future with us and send us your English application!